خانه - پایگاه دانش کارجویا - ۴ تا از اختلالات شخصیت گروه ب

۴ تا از اختلالات شخصیت گروه ب

اختلالات شخصیت گروه ب
فهرست مطالب

در قسمت قبل ما راجب اختلالات شخصیت گروه الف صحبت کردیم و توضیح دادیم که افراد دارای این اختلالات از خود رفتارهایی نشان میدهند که از نظر دیگران عجیب و غریب به نظر میرسند.

اختلال های این گروه شامل پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی است و هر کدام ویژگی هایی مثل شکاکی بیش از حد و غیر عادی به هر چیز و هر کس (پارانوئید)، بی تفاوتی به روابط جنسی و اجتماعی، به علاوه دامنه بسیار محدود تجربه و ابراز هیجان (اسکیزوئید)، سردرگمی ها و تحریف ها در خود پنداره اساسی فرد (اسکیزوتایپی)، از جمله ویژگی های این اختلالات است.

در این قسمت ما میخواهیم راجب اختلالات شخصیت گروه ب صحبت کنیم و توضیح دهیم که افراد مبتلا به این اختلالات چه ویژگی هایی دارند و اختلالات شخصیت گروه ب، دقیقا شامل چه اختلال هایی میشود؛ اگر میخواهید بیشتر با این گروه از اختلالات آشنا شوید با ما همراه باشید.

میتونید مقالات بیشتری نیز در کارجویا مطالعه کنید. برای این کار کافی است به بخش دسته های بروید، دسته مورد علاقه خود را انتخاب کنید، و در نهایت مقالات مربوط به آن دسته را مطالعه کنید.

فهرست

  • اختلالات شخصیت گروه ب
  • اختلال شخصیت ضد اجتماعی
  • اختلال شخصیت مرزی
  • اختلال شخصیت نمایشی
  • اختلال شخصیت خودشیفته
  • جمع بندی

اختلالات شخصیت گروه ب

اختلالات شخصیت گروه ب، آن هایی را در بر میگیرند که با رفتار های نمایشی، هیجانی، یا عجیب و غریب مشخص میشوند. این رفتار ها، تکانشگری، خودپنداره کاذب، و گرایش به تحریک جویی را شامل میشوند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اولین اختلال از سری اختلالات شخصیت گروه ب، اختلال شخصیت ضد اجتماعی است.

نتایج جدید ترین پژوهش ها افرادی را که تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی میگرند، به صورت بسیار تکانشی و فاقد قابلیت پشیمانی از اعمالشان توصیف میکند. هروی کلکلی از اولین کسانی بود بر روی این اختلال کار کرد. کلکلی یک رشته معیار ها را برای سایکوپاتی (مجموعه ای از صفات که اساس شخصیت ضد اجتماعی را تشکیل میدهند)، تعیین کرد.

صفات خاص سایکوپاتی عبارت اند از: عدم پشیمانی یا شرم به خاطر اعمال زیان آوری که فرد در حق دیگران مرتکب شده است؛ قضاوت ضعیف و ناتوانی در درس گرفتن از تجربه؛ خود محوری شدید و ناتوانی در عشق ورزیدن؛ نبود پاسخ دهی هیجانی به دیگران؛ تکانشگری، نبود ((عصبیت)) ؛ قابل اطمینان نبودن، قابل اعتماد نبودن، و صمیمی نبودن.

کلکلی برای نشان دادن ناتوانی فرد سایکوپات در واکنش نشان دادن مناسب به ابراز هیجان، از اصطلاح ((زوال عقل معنایی)) استفاده کرد. مفهوم سایکوپاتی کلکلی همچنان مفهومی اساسی در توصیف اختلال شخصیت ضد اجتماعی است.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی با رفتار ضد اجتماعی تفاوت دارد. دزدی، دروغگویی، و تقلب نمونه هایی از رفتار ضد اجتماعی هستند. رفتار ضد اجتماعی با رفتار تبهکاری نیز تفاوت دارد. اصطلاح ((تبهکار)) در نظام حقوقی معنی دارد، اما این مفهوم روان شناختی نیست. با این حال، خیلی از افرادی که به زندان می افتند، ملاک های روان شناختی برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی را برآورده میکنند.

در عین حال، تمام افرادی که اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند، به صورت آشکار به رفتار تبکارانه نمیپردازند، بلکه در عوض، اختلال آن ها خود را در رفتار هایی نظیر مشکلات شغلی، بی بند و باری جنسی، و پرخاشگری آشکار میسازد.

اختلال شخصیت مرزی

دومین اختلال از سری اختلالات شخصیت گروه ب، اختلال شخصیت مرزی است.

در اختلال شخصیت مرزی فرد از نُه رفتار احتمالی، حداقل پنج مورد را نشان میدهد که عبارت اند از: تلاش شتاب زده برای اجتناب از رها شدن، روابط بی ثبات و شدید، اختلال هویت، تکانشگری در زمینه هایی نظیر آمیزش جنسی، خرج کردن، یا رانندگی بی باک، رفتار خودکشی گرای مکرر، بی ثباتی عاطفی، احساس پوچی مزمن، مشکل کنترل خشم، و احساس گاه و بیگاه پارانویا یا نشانه های تجزیه ای.

افراد مبتلا به این اختلال به دیگران تکیه میکنند تا به آن ها کمک کنند تا احساس ((کامل بودن)) کنند. حتی بعد از اینکه آن ها دوره جست و جوی هویت در نوجوانی را پشت سر گذاشته اند، نا امن میمانند و درباره هدف های زندگی خود سردرگم هستند. احساسا مزمن پوچی نیز باعث میشود که هویت خود را در هویت افرادی که به آن ها نزدیک هستند، ترکیب کنند. متاسفانه هر چه آن ها بیشتر سعی میکنند اطمینان آفرینی و نزدیکی دیگران را جلب کنند، این افراد را بیشتر از خود دور میکنند.

در نتیجه، احساس ناراحتی آن ها فقط شدید تر میشود و به طور فزاینده ای پرتوقع،دمدمی و بی باک میشوند. به این طریق، نشانه های این اختلال چرخه ای میشوند و تداوم میابند و اغلب به قدری شدید میشوند که فرد به بستری شدن نیاز پیدا میکند.

اصطلاحی که متخصصان اغلب برای توصیف شیوه ای که افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با دیگران ارتباط برقرار میکنند به کار میبرند، دونیمگی است. این بدان معنا است که دلمشغولی آن ها به جلب احساسات محبت، هنگامی که محبت از آن ها دریغ میشود، به راحتی میتواند به خشم و نفرت تبدیل شود.

امکان دارد که آن ها این دو مقولگی همه چیز خوب در برابر همه چیز بد را به تجربیات و افراد دیگر تعمیم دهند. ناامیدی شدید میتواند باعث شود که آن ها ژست های خودکشی بگیرند که برای جلب توجه یا کسب احساس واقعی بودن ناشی از درد جسمانی است که این عمل موجب آن میشود. این ((شبه خودکشی ها)) ممکن است به بستری شدن منجر شوند، که در آنجا متخصصان بالینی پی میبرند که این عمل در واقع، ژست نه میل واقعی به مردن است.

اختلالات شخصیت گروه ب

اختلال شخصیت نمایشی

سومین اختلال از سری اختلالات شخصیت گروه ب، اختلال شخصیت نمایشی است.

روانشناسان، اختلال شخصیت نمایشی را در افرادی تشخیص میدهند که وقتی کانون توجه قرار دارند خیلی لذت میبرند و در هر جایی طوری رفتار میکنند که اطمینان یابند این اتفاق روی دهد. این افراد بیش از اندازه نگران نگران ظاهر جسمانی خود هستند و اغلب سعی میکنند به قدری افراطی توجه را به خودشان جلب کنند که رفتار آن ها مضحک به نظر میرسد.

به علاوه، دیگران معمولا آن ها را به صورت افرادی لاس زن و اغواگر برداشت میکنند و آن ها توقع اطمینان آفرینی، تحسین، و تایید از جانب دیگران دارند و اگر آن را دریافت نکنند، عصبانی میشوند. این افراد ارضای فوری امیال خود را میطلبند و حتی به جزئی ترین تحریک، واکنش مفرط، معمولا به صورت اغراق آمیز، مثل غش کردن یا گریه کردن، نشان میدهند.

با این که روابط این افراد سطحی است، ولی آن را صمیمی و عمیق میدانند و به آشنایان خود با عنوان ((دوستان عزیز)) اشاره میکنند. این افراد معمولا به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار میگرند، فاقد توانایی تحلیل هستند، و دنیا را به صورت کلی، امپرسیونیستی میبینند.

اختلال شخصیت خودشیفته

چهارمین اختلال از سری اختلالات شخصیت گروه ب، اختلال شخصیت خود شیفته است.

افرادی که ملاک های اختلال شخصیت خودشیفته را دارند، عزت نفس خود را بر مبنای نظر دیگران استوار میسازند. آن ها خود را استثنایی میدانند و احساس نیرومند سزاواری دارند. چون آن ها خود را استثنایی میدانند، معیار های شخصی به طرز غیر واقع بینانه ای عالی تعیین میکنند.

بر عکس، امکان دارد آن ها خود را سزاوار هر چیزی میخواهند بدانند و بنابراین، معیار های شخصی خود را بسیار پایین تعیین کنند. اختلالات آن ها در تعیین هدف، تلاش مداوم برای جلب تایید دیگران را نیز شامل میشود.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته، از نظر احساس هویت، خود وصفی و عزت نفس خویش را از شیوه ای که تصور میکنند دیگران آن ها را نظر میگرند، کسب میکنند. با این حال، گرچه آن ها نسبت به عقاید دیگران حساس هستند، ولی نمیتوانند با آن ها احساس همدلی کنند.

این افراد در روابط شخصی خاص خود، نمیتوانند صمیمیت واقعی با همسر خودشان برقرار کنند، چون که بر خودشان، احساساتشان، و نحوه ای که دیگران آن ها را درک میکنند، تمرکز دارند. این احساس سزاواری، به صفت شخصیت بزرگ منشی تبدیل میشود، و تمایل آن ها برای تحسین، باعث میشود که هر وقت امکان پذیر باشد، به دنبال شهرت باشند.

شخصیت5 کارجویا

جمع بندی

ما در این مقاله راجب اختلالات شخصیت گروه ب صحبت کردیم و توضیح دادیم که افرادی که دارای این اختلالات است رفتار های نمایشی، هیجانی و یا عجیب و غریب از خود نشان میدهند؛ و همچنین دانستیم که اختلالات این گروه شامل اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت نمایشی، و اختلال شخصیت خود شیفته هستند، که همه این ها را به ترتیب نام بردیم و توضیح دادیم.

نظرات خود را در رابطه با این مقاله با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

برای مطالعه مقالات بیشتر به لینک های زیر مراجعه شود:

خاستگاه تاریخی روانشناسی (قسمت ۱)

خاستگاه های تاریخی در روانشناسی (قسمت ۲)

رویکرد های روانشناسی _ ۵ رویکرد روانشناسی

۴ تا از روش های پژوهش در روانشناسی

همرنگی با جماعت و ۳ تا از دلایل آن

۳ تا از اختلالات شخصیت گروه ج

amin
amin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *