۳ نکته درباره الگو های فرهنگ پذیری و مهاجرت

شخصیت از دیدگاه فروید

قبل از شروع به خواندن این مقاله باید به اطلاع خوانندگان گرامی برسانم که این یک مقاله در رابطه با چگونگی مهاجرت و یا بدی و خوبی مهاجرت نیست، بلکه این یک مقاله در جهت بررسی روابط میان مهاجران و جوامع میزبان و فرهنگ پذیری این دو گروه با استفاده از علم روانشناسی است. با […]

روانشناسی رفتار رای دهندگان و ۳ نکته درباره آن

روانشناسی اجتماعی و رفتار اقتصادی

روانشناسی رفتار رای دهندگان شاید مهم ترین کنش سیاسی شهروندان، انتخاب نمایندگانشان از طریق رای دادن در انتخابات است بنابراین، تعجبی ندارد که تبیین علت رای دادن افراد موضوع مهمی در روان شناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی است. نتایج پژوهش های انجام شده در خصوص انتخابات اشارات ضمنی مهمی در بر داشته اند، تا حدی […]

روانشناسی ایدئولوژی ها و ۳ نکته درباره آن

روانشناسی ایدئولوژی ها

روانشناسی ایدئولوژی ها نگرش های سیاسی اغلب به صورت جدا از هم مورد مطالعه قرار میگیرد. برخی پژوهشگران به ارزیابی کاندیدای سیاسی پرداخته اند، بعضی مسائل نژادی، قومی و قبیله ای، طایفه ای را بررسی کرده اند، بعضی ها به بررسی یک قانون خاص در نظر افکار عمومی (مثلا حکم اعدام) پرداخته اند و در […]

روانشناسی رهبران سیاسی و ۳ نکته درباره آن

روانشناسی رهبران سیاسی

روانشناسی رهبران سیاسی روانشناسی رهبران سیاسی بزرگ در طول تاریخ، تفاوت های بزرگی ایجاد کرده است. این تفاوت ها گاه مثبت و گاه نیز منفی بوده اند. مثلا شخصیت استالین در اقدامات سیاسی که او انجام داد، بسیار موثر بوده است. ما در این مقاله و مقالاتی از این دست قصد داریم تا درباره شخصیت […]

۳ مرجع فردی، اجتماعی و موقعیتی

مرجع فردی، اجتماعی و موقعیتی

مرجع فردی، اجتماعی و موقعیتی ما در این مقاله درباره سه مرجع فردی، اجتماعی و موقعیتی قرار هست صحبت کنیم. در حقیقت این سه، مفاهیمی هستند که نشان میدهند ما چطور در برابر افزایش یا کاهش، سود و زیان خود برخورد میکنیم؛ در واقع توضیح میدهند چرا ما وقتی ماشین جدید میخریم یا در موقعیت […]

۴ نکته درباره روانشناسی اجتماعی و رفتار اقتصادی

روانشناسی اجتماعی و رفتار اقتصادی

روانشناسی اجتماعی و رفتار اقتصادی رویه علم اقتصاد در مستثنی کردن مفروضات روانشناختی با رویکرد رفتارگرایی در روانشناسی قابل مقایسه است. سازه های ذهنی غیر قابل مشاهده (مثل افکار) در یک رویکرد رفتارگرایی به عنوان عامل تبیین کننده رفتار قلمداد نمیشوند و صرفا مشاهده ها و علیت های رفتاری اجازه ی ورود به حوزه تبیین […]

۳ حوزه عمده نظریه های روانشناختی اجتماعی

روانشناختی اجتماعی

نظریه های روانشناختی اجتماعی نظریه ها روانشناختی اجتماعی اشکال و اندازه های متفاوتی دارند، از نظریه های بزرگ درباره رفتار انسان گرفته تا نظریه های کوچک کاربردی در موقعیت های محدود متغیر هستند. هدف روانشناسی اجتماعی به عنوان یک علم بنیادی درک رفتار اجتماعی انسان و انگیزه ها، شناخت ها و هیجان های مرتبط با […]

همرنگی با جماعت و ۳ تا از دلایل آن

همرنگی با جماعت

یکی از موضوعات مهمی که در زندگی همه ما به نوعی وجود دارد، مسئله همرنگی با جماعت است. حتما تا حالا زیاد دیده یا شنیده اید (یا حتی شاید برای خودتان اتفاق افتاده باشد) که یک فرد نظرش درباره مسئله به خصوصی چیز دیگری است ولی چون اکثریت افراد حاضر در جمع نظری مخالف با […]