خانه - پایگاه دانش کارجویا - تغییر اقلیم چیست و به چه علت رخ میدهد؟ (۴ علت مهم)

تغییر اقلیم چیست و به چه علت رخ میدهد؟ (۴ علت مهم)

تغییر اقلیم
فهرست مطالب

 تغییر اقلیم چیست و به چه علت رخ میدهد؟

امروزه با توجه به اینکه بحران تغییر اقلیم زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده باید ابعاد مختلف تاثیر بحران تغییر اقلیم، شناسایی شود و اهمیت موضوع تغییر اقلیم مورد تاکید قرار گیرد و آغازی برای انجام فعالیت های آگاهی رسانی جهت کاهش ردپای کربن هر یک از افراد جامعه باشد.

تغییر اقلیم

تغییر اقلیم چیست؟

تغییر اقلیم به تغییر جهت دار افزایشی و یا کاهشی در میانگین عناصر اقلیمی در یک دوره ی طولانی بیش از ۳۰سال گفته میشود.(سازمان هواشناسی جهانی )،امروزه چالش هایی به واسطه تغییر اقلیم،به اکوسیستمهای طبیعی و انسانی تحمیل میشود.از این رو این مناطق بامشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند.

تغییرسطح دریا،طوفان ها،آتش سوزی های طبیعی،سیل،خشکسالی و جابجایی توده های جمعیتی از جمله تبعات تغییراقلیم در دنیا است.

 

تغییر اقلیم

 

ابعاد اصلی تغییر اقلیم چیست؟

 

۴بعد اصلی تغییر اقلیم که زندگی بشر را تغییر داده است توسط IPCC شناسایی شده که به شرح ذیل می باشد :

 

 امواج گرمایی: در اثر پدیده تغییر اقلیم احتمال رخداد امواج گرمایی در اکثر مناطق زمین افزایش یافته است.

 

بارش های سنگین: موارد گزارش شده از وقوع بارش های سنگین در بسیاری از مناطق افزایش یافته است که باعث تخریب زیرساخت های فیزیکی شده و مقدار و کیفیت آب را تحت تاثیر قرار می دهد.

خشکسالی: دلایل و شواهد کافی وجود دارد که بسیاری از مناطق جهان تحت تاثیر خشکسالی ناشی از پدیده تغییر اقلیم قرار گرفته اند. پدیده خشکسالی، منابع غذایی، آب، انرژی و سلامت را در این مناطق تحت تاثیر قرار داده است.

فعالیت تند بادهای گرمسیری: شواهد حاکی از افزایش این پدیده در جهان است.بطور کلی، تغییر اقلیم هم می تواند باعث تشدید ریسک فجایع موجود شود و هم پتانسیل وقوع مخاطرات جدید را افزایش دهد. در بسیاری موارد، چنین تغییراتی تدریجی بوجود می آیند که اصطلاح فاجعه را نمی توان برای آن ها بکار برد ولی این تغییرات می توانند منشا فجایع دیگری باشند.

 

*برای مثال:  تغییر در پهنه های اکوسیستمی می تواند هیدرولوژی منطقه ای و محلی را تغییردهد که خود میتواند عامل گسترش عوامل بیماری زا و تهدید سلامت عمومی، تشدید تقاضای انرژی برای سیستم های گرمایشی و سرمایشی باشد. در نتیجه تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم رویدادهای شدید و فاجعه بار در اکوسیستم های طبیعی و انسانی بوجودمی آیند.

این رویدادها معمولا با تغییرات تدریجی دربخش هایی از محیط زیست همراه هستند و دائمأ در حال تحول می باشند.درچنین شرایطی، مدیران و برنامه ریزان در سطح ملی و محلی باید برای پاسخگویی نسبت به این احتمالات آمادگی داشته باشند و بجای تمرکز روی شدت یا نوع نشان زدها مثل خشکسالی، سیل و… باید پیچیدگی ها و عدم قطعیت های مربوط به پدیده تغییر اقلیم را ملاک مدیریت قرار دهند.

امروزه مدیریت فجایع اقلیمی به سمت رویکرد نوینی که مربوط به اقدامات بشر دوستانه و بازسازی اقتصادی بوده، تغییر کرده است. تمرکز دیدگاه جدید بیشتر روی ارزیابی ریسک، ظرفیت سازی نهادی، سرمایه گذاری روی کاهش ریسک، آمادگی و واکنش اضطراری، تأمین مالی ریسک فجایع با هدف افزایش تاب آوری است.

-تاب آوری نسبت به فجایع، مبتنی بر این فرض است که تمام ابعاد و زیر سیستم های یک جامعه شامل (زیرساخت های فیزیکی، سلامت اجتماعی-اقتصادی، سلامت و آموزش شهروندان، و محیط زیست طبیعی) اهمیت دارند.برای اینکه یک جامعه سیستم قدرتمندی داشته باشد،باید اعضای جامعه بطور هماهنگ با هم کار کنند. چنین وابستگی های درونی بین آنها باعث می شود که طی وقوع یک رویداد فاجعه بار، جامعه تاب آوری بهتری داشته باشند.از این رو ،درجامعه باید شبکه ای از مردم و حکومت به وجود آید.بطوریکه این شبکه به شکل یک سیستم پویا و پیچیده عمل کند.چنین شبکه ای میتواند سیاست های ایجاد تاب آوری را از طریق ترکیب تلاش و مسئولیت پذیری،بسط داده و اجرایی کند.

سه مرحله اصلی برای مدیریت تاب آوری و گسترش استراتژی های فعال در رابطه با پدیده تغییر اقلیم شامل ارزیابی توان اکوسیستم برای انطباق با تغییرات پیش بینی شده در اثر تغییر اقلیم ،تعیین آسیب پذیرترین بخش ها در سطح اکوسیستم(شامل مردم، مکان ها و زیرساخت ها ) و مشخص کردن مخاطرات مرتبط با تغییراقلیم در اکوسیستم ها است.

* امیدوارم دانستن این مفاهیم آغازی برای انجام فعالیت های آگاهی رسانی جهت کاهش ردپای کربن هر یک از افراد جامعه باشد و  برای درک بیشتر اثرات تغییراقلیم مقاله های بعدی را حتما بخوانید.

آثار تغییر اقلیم بر حیات وحش 

آثار تغییر اقلیم بر روی سلامت انسان

آثار تغییر اقلیم بر روی تنوع ژنتیکی

آثار تغییر اقلیم بر روی تنوع زیستی

اثرات تغییر اقلیم

 

*هنگامى كه اخرين ماهى دريا صيد شد و اخرين درخت قطع و اخرين قطره اب الوده ،اخرين ذرات هوا مسموم شد ، آنگاه در خواهيد يافت كه پول خوردنى نيست.*

 

منبع: پریور،پ.احمدی،آ.ستوده،ا.تفکرتاب آوری مفاهیم وکاربردهادرمدیریت محیط زیست شهری.۱۳۹۹.
https://www.epa.gov/climate-change-science
elnazjadidi
elnazjadidi

One Response

  1. مطالب خیلی مفید بودند، به نظرم با توجه به وضعیت اقلیم الان، مطالعه ی این مطلب برای همه واجبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *