خانه - پایگاه دانش کارجویا - اثرات تغییر اقلیم بر حیات وحش/۵ مورد اصلی

اثرات تغییر اقلیم بر حیات وحش/۵ مورد اصلی

فهرست مطالب

اثرات تغییر اقلیم بر حیات وحش

۱_برآوردها نشان می دهد که تا ۵۰ سال اینده ،تغییر اقلیم ، عامل انقراض بیش از یک میلیون گونه از حیات وحش خواهد بود.

افزایش درجه حرارت جهانی ، باعث می گردد گونه های حیات وحش برای سازگاری با تغییرات به وجود آمده به محل ها و زیستگاه های جدید و مناسب تر یا حتی به سمت زیستگاه های دور دست مهاجرت کنند.

اما در این میان تعدادی از گونه های حیات وحش نظیر مرجان ها وجود دارند که قادر به انجام مهاجرت نبوده و یا حتی ممکن است تعدادی از گونه های حیات وحش نیز که به مهاجرت اقدام نموده اند قادر به سازگاری و تغییرات در چرخه زیستی یا مشخصات فیزیولوژیکی با اکوسیستم های جدید نباشند و در خطر نابودی و انقراض قرار میگیرند.

 

اثرات تغییر اقلیم بر حیات وحش

اثر تغییراقلیم بر روی مرجان ها :

  • تغییر آب و هوا باعث سفید شدن مرجان های دریایی می شود. همزیستی مرجان ها با جلبک های فتوسنتزکننده، زمانی که دمای آب دریا به بیشتر از میزان متوسط خود افزایش می یابد، جلبک ها با ترشح مواد سمی، باعث مرگ مرجان ها می شوند.

  • محاسبات دانشمندان حاکی از این واقعیت تلخ است که تا سال ۲۰۳۰ در حدود ۶۰ درصد و تا اواخر سال ۲۱۰۰ تقریبا تمامی صخره های مرجانی جهان از بین خواهد رفت. در نتیجه با وجود آنکه صخره های مرجانی ۲۵ درصد از اشکال حیاتی دریا هستند، از بین رفتن آنها باعث از بین رفتن این تنوع زیستی عظیم در دریاها میشود.

اثر تغییر اقلیم بر روی مرجان ها

اثر تغییر اقلیم بر فیتوپلانکتون ها:

۹۰ درصد از اکسیژن اتمسفری وابسته به فیتوپلانکتون ها می باشد. این موجودات، در چرخه کربن نقش مهمی بازی می کنند و غلظت کربن موجود در اتمسفر را متعادل می کنند.

تغییرات الگوهای آب و هوایی و تغییر جریانات آبی و بادی از جمله عواملی هستند که باعث افزایش لایه بندی در اکوسیستم های آبی گردیده و با تغییر در میزان مواد مغذی آب ها ،باعث کاهش تولیدکنندگان در اکوسیستم های آبی میگردند.درنتیجه از یک سو، به زنجیره غذایی محیط های آبی آسیب وارد می شود و آبزیان وابسته به این موادغذایی منقرض می شوند و از سوی دیگر سیستم کربناتی آب ها و دریاها مختل شده و میزان کربن کمتری از اتمسفر جذب خواهد شد.

اثر تغییر اقلیم بر لاک پشت های دریایی:

نسبت جنسی در لاک پشت های دريايی مانند برخي از خزندگان وابسته به درجه حرارت است، به گونه ای كه درصورت وجود درجه حرارت مناسب نسبت جنسی فرزندان متولد شده از نسبت مساوی و برابر يعنی ۵۰ درصد نر و ۵۰ درصد ماده تبعیت مینماید.

اما افزايش گرما باعث تغييرات تركيب جنسی در لاک پشت های دريایی تازه متولد شده گرديده و بر روی جنسيت لاک پشت ها تأثير میگذارد و باعث می شود تعداد ماده ها بیشتر از تعداد نرها شود.

اثر تغییر اقلیم بر لاک پشت های دریایی

اثر تغییر اقلیم بر ماهی ها:

تغییرات اقلیمی باعث می شود مهاجرت آزاد ماهیان به بالادست رودخانه ها و تخم ریزی آنها دچار اختلال شود. بطور طبیعی، آزاد ماهیان در هنگام ورود به آب شیرین در پایین دست رودخانه متوقف می شوند و به تغذیه و ذخیره چربی می پردازند تا انرژی کافی جهت مهاجرت به بالادست رودخانه را داشته باشند.

ولی با گرم شدن آب، آزاد ماهیان انرژی ذخیره شده خود را صرف سوخت و ساز خود نموده و دیگر انرژی کافی برای مهاجرت به بالادست رودخانه را نخواهند داشت. در نتیجه به محل های زادآوری و تخم ریزی مهاجرت نکرده و این پدیده باعث اختلال در چرخه تولید مثلی آنها می شود. آب های گرمتر همچنین خطر ابتال به بیماری های قارچی و انگلی در ماهی ها را افزایش خواهد داد.

اثر تغییر اقلیم بر خرس قطبی:

در اثر تغییر اقلیم قطر و پهنای یخ های قطب شمال ۴۰ درصد کاهش یافته است. در نتیجه براثر ذوب شدن یخ های قطبی خرس قطبی بخشی از زیستگاه خود را از دست خواهد داد. همچنین تغییرات در جمعیت ماهی ها که غذای اصلی خرس قطبی را تشکیل می دهند باعث ایجاد مشکل جدی در ادامه حیات این جاندار شده است. برآوردها نشان می دهد در طول ۲۵ سال گذشته متوسط وزن خرس قطبی ماده ۲۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین بر اثر تغییر اقلیم، نرخ و میزان تولیدمثل این گونه کاهش یافته و باعث شده تا در معرض تهدید قرار گیرند.

بطور کلی، اثرات تغيير اقليم بر حيات وحش شامل ؛  تغييرات در محدوده و رنج پراكنش گونه ها،كاهش جمعيت حيات وحش، افزايش مهاجرت، محدود شدن زيستگاه، كاهش توانایی سازگاری گونه ها، تغييرات پديده های زيست شناسی مرتبط با آب و هوا نظير زمان گلدهی و زمان گرده افشانی در گياهان و زمان مهاجرت، زمستان گذرانی،توليد مثل و غيره در جانوران و در نهايت انقراض گونه ها است.سازگاری و کاهش اثرات مرتبط با تغییرات اقلیمی، تنها و مهمترین راهکار برای مقابله و کاهش تأثیرات تغییر اقلیم می باشد که ضروری است که هر کدام از کشورها با اتخاد تدابیر و برنامه های خاص و ویژه این تهدید را کنترل و از تشدید آن جلوگیری نمایند.

از فعالیت هایی که باعث حفاظت حیات وحش دربرابر اثرات تغییر اقلیم می شود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

حفظ و احیاء زیستگاه ها،حفاظت و ارتقاء خدمات محیط زیستی در زیستگاه ها،مدیریت زیستگاه ها برای گونه های در معرض تهدید،ایجاد پناهگاه ها یا زون های ضربه گیر

منبع :

زهرا رمضانی مقدم، ۱۳۹۸ . تغییرات جهانی اقلیم و حیات وحش، همایش ملی اندیشه ها و فناوری های علوم جغرافیایی

elnazjadidi
elnazjadidi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *