کره ماه، زیباترین گوی من | ۳ نکته که درباره ماه نمیدانید

92 2 کارجویا

کره ماه حتی اسمش هم زیباست یک گوی زیبا که در آسمان شب به زیبایی خود را نشان میدهد. معروف است به نزدیکترین همسایه زمین کارش این است که شب خاموش زمین را با نور سفید و درخشان خود روشن کند. این توپ گرد درخشان خصوصیات و ویژگی های جالبی هم برای زمین دارد که […]