خانه - پایگاه دانش کارجویا - آموزش گرامر انگلیسی: حال ساده و استمراری

آموزش گرامر انگلیسی: حال ساده و استمراری

فهرست مطالب

حال استمراری

موقعیت زیرا در نظر بگیرید:

سارا داخل ماشینش است.او در مسیر محل کارش است.

سارا دارد به محل کارش رانندگی می کند.

.Sarah is in her car. She is on her way to work

.She is driving to work

این بدین معنی است که سارا در حال حاضر دارد رانندگی می کند و کار او(رانندگی کردن) تمام نشده است.

ساختار کلی حال استمراری به شکل Am/is/are+ -ing می باشد.

Screenshot 11 1 کارجویا
آموزش گرامر انگلیسی: حال ساده و استمراری ۹

بنابراین I’m doing something یعنی الان وسط انجام کاری هستم و کار من تمام نشده است.

چند مثال:

.Please don’t make so much noise. I’m trying to work

.Let’s go out now. lt isn’t raining anymore

?What’s all that noise? What‘s going on

گاهی اوقات وقتی از حال استمراری استفاده میکنیم، لزوما درهمان لحظه که صحبت می کنیم در حال انجام آن کار نمی باشیم. برای مثال استیو در حال صحبت با دوستش پشت تلفن می باشد:

Screenshot 12 کارجویا
آموزش گرامر انگلیسی: حال ساده و استمراری ۱۰

همان طور که دیدیم، استیو در زمان صحبت کردن مشغول به خواندن کتاب نمی باشد؛ بلکه خواندن کتاب را قبلا شروع کرده است ولی هنوز آن را تموم نکرده است و در وسط خواندن کتاب می باشد.

در حال استمراری می توان از قید هایی مانند today ، this week ، this year و نظیر آن ها استفاده کرد.

وقتی می خواهیم راجع به تغییرات حول و حوش زمان حال صحبت کنیم از حال استمراری به ویژه با فعل های زیر استفاده می کنیم:

get-change-become-increase-rise-fall-grow-improve-begin-start

?Is your English getting better

.The population of the world is increasing very fast

.At first I didn’t like my job, but I’m beginning to enjoy it now

حال ساده

از حال ساده برای صحبت کردن راجع به موضوعاتی که همیشه اتفاق می افتند یا مکررا اتفاق می افتند و یا به طور عمومی همیشه درست هستند استفاده می کنیم.

ساختار حال ساده به شکل زیر می باشد:

Screenshot 13 کارجویا
آموزش گرامر انگلیسی: حال ساده و استمراری ۱۱

به مثال های زیر دقت کنید:

.Nurses Look after patients in hospitals

. I usually go away at weekends

.The earth goes round the sun

.The cafe opens at 7.30 in the morning

از do/does برای سوالی کردن و منفی کردن جملات حال ساده استفاده می شود.

Screenshot 14 کارجویا
آموزش گرامر انگلیسی: حال ساده و استمراری ۱۲

?I come from Canada. Where do you come from

. I don’t go away very often
? What does this word mean

همچنین از حال ساده استفاده می کنیم تا بگوییم یک کاری را هر چند وقت یکبار انجام می دهیم

.I get up at 8 o’clock every morning
.Robert usually goes away two or three times a year

? How often do you go to the dentist

تفاوت حال ساده و استمراری به شکل ساده

Screenshot 15 کارجویا
حال ساده
Screenshot 16 کارجویا
حال استمراری

I always do (something) یعنی آن کار را همیشه و هر بار انجام می دهم مثل I always go to work by car.

اما ‘I’m always doing something’ معنای متفاوتی دارد. برای مثال:

Screenshot 17 کارجویا
آموزش گرامر انگلیسی: حال ساده و استمراری ۱۳

I’m always Losing things = I lose things very often, perhaps too often, or more often than normal

بنابراین I’m always doing something یعنی کاری را بیش از حد طبیعی انجام بدهم.

افعال در انگلیسی

به طور کلی افعال به دو دسته action verbs و state verbs تقسیم می شوند.action verbs به افعالی گفته می شود که فعالیت و عملی را نشان می دهند؛ مانند دویدن،خواندن و غیره.state verbs به افعالی گفته می شود که حالات و عقاید و افکار ما را نشان می دهند؛ مانند دوست داشتن، فکر کردن، خواستن و غیره.

action verbs می توانند هم در حال ساده و هم در حال استمراری استفاده شوند.اما state verbs را نمی توانیم در حال استمراری بکار ببریم.البته بعضی افعال بسته به معنا و مفهوم می توانند action verbs یا state verbs باشند.

Screenshot 18 1 کارجویا
نمونه ای از state verbs

در این مقاله با گرامر زمان حال ساده و حال استمراری در سطح متوسط آشنا شدیم و با استفاده کاربردی از آن ها اشنا شدیم و امیدوارم برایتان کاربردی بوده باشد.

امیرحسین لسانی
امیرحسین لسانی

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *